Ajankohtaista

Seuraa toimintaamme myös kerhon facebook - sivuilta :
https://facebook.com/lohjan reserviupseerikerho ry
________________________________________________________________
13.3.2021 klo 11:00 Talvisodan päättymisen muistotilaisuus. 
Tilaisuus toteutetaan ilman yleisöä kokoontumisrajoitukset huomioiden.
Max. 6 henkilön ryhmällä !
Kynttilöiden sytytys Veteraanikivelle :
- Suomen lippu airueineen ja kynttilän sytyttäjät.
Seppeleenlasku Sankarihaudalle :
- Suomen lippu airueineen, 2 kunniavartijaa ja seppeleenlaskija.
Seppeleen hankinnasta ja laskusta huolehtii Lohjan Reserviupseerikerho ja
Lohjan Seudun Reservinaliupseerit.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksista johtuen kerhoiltojen aloitus todennäköisesti syksyyn .

Kerhoilta. Järjestämme tämän heti, kun rajoitukset sen sallivat !
Kerhoillan aiheena "Sodassa kuolleet Mannerheim-ristin ritarit".
Heikki Lehtonen esitelmöi aiheesta.
- yleistä taustaa Mannerheim-rististä.
- tilastollista tietoa kaikista ritareista  
  (ikä,sot.arvo,syntymämaakunta).
- kaatuneet ritarit (28) valikoidusti esitettyinä.
  (sot.arvojakautuma,raskaan kesän 1944 suuret ritarimenetykset).
- sodassa muilla tavoin kuolleet ritarit (10) valikoidusti
  kommentoituina.
- loppukommentit tapaamistani ritareista.
- kysymykset,kritiikki,keskustelua. 
Myynnissä lisäksi aiheesta kertova kirja.
Kirjaesittely aukeaa tästä.

Siirtyi joulukuulta kokoontumisrajoitusten vuoksi !