Historia

Lohjan Reserviupseerikerho r.y.

Yhdistyksen vuosipäivä on 13.5.1936

Lohjan Reserviupseerikerho perustettiin 13.5.1936 liiton 39. jäsenkerhona. Kerho saatettiin toimintaansa olosuhteissa, joita leimasi yhteiskunnan yhden osan karsas suhtautuminen sekä toisaalta suojelukuntalaitoksen epäilevä asenne. Kerhon oma toiminta jäi alkuvuosina melko laimeaksi, koska aktiviteetin keskeinen osa, koulutus toteutettiin suojeluskunnan harjoituksissa.

Sotien aikana kerhon toiminta oli jokseenkin lamassa. Sääntömääräiset kokoukset saatiin jotenkuten pidetyksi. Kerhon toiminta-alueelta kaatui yhdeksäntoista upseeria puolustussotiemme aikana.

Suojeluskuntajärjestö lakkautettiin 1944. Punainen sisäministeriö ja samanvärinen Valtiollinen Poliisi yritti osoittaa valvontakomissiolle Reserviupseeriliiton toiminnasta maailmanrauhalle vaarallisia piirteitä. Kerhoon soluttautunut Valpon agentti poistettiin halveksittuna upseerina kerhon jäsenyydestä. Talvella kerho hyväksyttiin itsenäisenä yhdistyksenä yhdistysrekisteriin.

Vuonna 1951 kerhon jäsenistö oli saattamassa Suomen marsalkka C.G. Mannerheimia tämän viimeisellä matkalla. Vuonna 1960 osallistuttiin marsalkka Mannerheimin muistopatsaan paljastustilaisuuteen.

Vuonna 1962 kerhon toiminnan kohokohta oli Maanpuolustuspäivän järjestäminen. Viisituhantinen yleisöjoukko sai seurata mieleen jäänyttä taisteluharjoitusta. Vuosi 1976 painottui suurelta osin kerhon 40-vuotisjuhlallisuuksien valmisteluun. Kerho painatti historiikin ja hankki oman viirin.

Vuonna 1984 Lohjan Reserviupseerikerho valittiin liiton toimesta vuoden kerhoksi. Iloa ja ylpeyden aihetta lisäsi kerholle ojennettu Ollin Miekka, jonka Uudenmaan Reserviupseeripiiri luovuttaa vuosittain parhaalle kerholle. Yhdistyksen lipun hankkimisvuosi on 1956, kerhon 20-vuotisjuhlien yhteydessä. Kerhon viiri on hankittu 40-vuotisjuhliin v. 1976.

Toiminnan painopisteitä:

Lohjan Reserviupseerikerho on perustettu 13.5.1936, joten sillä on takana pitkä historia. Vuosien varrella toiminta on ollut välillä laimeaa, välillä vilkasta. Nykyisin kerhon jäsenmäärä on noin 120.

Lohjan Reserviupseerikerho toimii omassa kerhohuoneistotiloissa Suurlohjankatu 31, joissa käytössä on n. 133 m2 suuruiset tilat. Kerhotiloissa järjestetään myös muita tapahtumia.

Lohjan Reserviupseerikerhon toiminnan keskeistä ydintä ovat talviaikana kuukausittain järjestettävät kerhoillat.

Kerhoilloissa on saatu kuulla esitelmiä ja katsauksia eri sotilastoiminnan ja yhteiskunnan alueilta. Aiheet on pyritty valitsemaan päivänpolttavista asioista. Lohjan reserviupseerikerho onkin pystynyt tällä toimintamuodollaan kiinteyttämään toimintaansa samalla kun jäsenille on tarjottu monia näkökulmia yhteiskunnallisiin ja sotilaspoliittisiin kysymyksiin.

Lohjan Reserviupseerikerho järjestää kerran vuodessa yhteisen retken jäsenistöä kiinnostavaan kohteeseen. Viime vuosien kerhoretkien aiheita on ollut vierailut Olkiluodon ydinvoimalaan, eduskuntaan, Sota-arkistoon ja Bengtskärin majakalle jne.

Keväisin kerho osallistuu joukkueena Syndalenin herrasmieskilpailuun. Kerhomme joukkue onkin menestynyt vuosien varrella. Ampumatoiminta on järjestetty yhdessä reservinaliupseerien kanssa. Pari kertaa kuukaudessaammunnasta kiinnostuneet henkilöt käyvät alueen eri ampumaradoilla kohentamassa ampumataitoa. Lohjan seudun ongelmana on oman ampumaradan puute, joka onkin heijastunut ammunnan harrastajien lukumäärään.Olemme kuitenkin päässeet osallistumaan ampumaharjoituksiin Puolustusvoimien ampumaradoilla.

Kerhomme nettisivuja ja facebook – sivuja päivitetään jatkuvasti. Nettisivuilta löytyy tapahtumakalenteri, jossa on kaikki alueen maanpuolustushenkiset tapahtumat ja ajankohtaista sivulta löytyy
tarkemmat tiedot kerhon tapahtumista yhteystietoineen ja ilmoittautumisohjeineen. Facebook – sivuilta löytyy samat ajankohtaiset tapahtumat ja muuta aiheeseen liittyvää aineistoa.

Vuosien perinteenä Lohjan Reserviupseerikerho järjestää kunniakäynnit sankarihaudalla talvisodan päättymispäivänä , Kaatuneiden muistopäivänä ja Itsenäisyyspäivänä. Yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa järjestämme vuorovuosina Veteraanijuhlan Seurakuntasalissa seppeleenlaskuineen Veteraanimuistomerkeille. Olemme mukana Lohjan Seudun Reservinaliupseereiden järjestämässä Sankarihaudan kunniavartiossa jouluattona.

 

Luettelo kerhon puheenjohtajina toimineista

Eläinlääkintämajuri
Georg von Dickhoff   13.5.1936 – 37

Gunnar Boucht          1938 – 1942

Max van der Pals       1942 – 1945, 1948 – 1951

Lars O. Carlson           1946 – 1947

Adalbert van der Pals   1952 – 1965

Reino Pajuoja              1966

Gunnar Kuosmanen  1967 – 1969

Kauko Karonen          1970 – 1971

Pekka Myllyniemi     1971 – 1973

Ebbe Sommar             1974 – 1977

Olli Tanner                  1978 – 1981

Kari Leikola                1982 – 1983

Reijo Koivisto             1984 – 1986

Timo Teräs                 1987

Terho Rask                1988

Arto Heikkilä            1989 – 1991

Jukka E. Laakso        1992 – 1994

Juhani Suonio           1995

Jorma Saukko           1996 – 2000

Pasi Perämäki          2001 – 2002

Markus Österberg   2003

Jukka Laakso            2003 – 2007

Seppo Iivonen          2008 – 2014

Timo Jukola              2015 – 2019

Mauri Hokajärvi     2020 –