Liikuntatoiminta

Kenttäkelpoisuuden ylläpitoa on perinteisesti pidetty yhtenä reserviläisille kuuluvana velvollisuutenana.
Reserviläisliikunta :
-kerho kannustaa jäsenistöä harrastamaan liikuntaa ja omaehtoisesti ylläpitämään kenttäkelpoisuuttaan.
-kerho järjestää vuosittain oman liikuntatapahtuman sekä kannustaa ja järjestää osallistumismahdollisuuden esim. kesäyön marssille joukkueena. 
-yhteydenpito sekä tiedottaminen jäsenille RESUL:n, piirin sekä naapurikuntien kilpailu- ja liikuntatapahtumista.